Dimecres, 2 De Desembre De 2020
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

15/09
2020

PERMISOS PER A LA REALITZACIÓ DE CREMES AGRÍCOLES


Foto

Informació de la tramitació de les sol·licituds els diferents períodes habilitats.

Segons la normativa vigent, per tal de poder efectuar cremes agrícoles cal disposar del corresponent permís o autorització segons correspongui per l'època de l'any en la que ens trobem.

Així doncs, entre els dies 16 de setembre i 15 d'octubre (ambdós inclosos) malgrat que ja ha finalitzat la temporada dalt risc dincendi forestal continua essent preceptiu disposar de la corresponent autorització per a fer foc a menys de 500 metres de zona forestal.

Les persones que estiguin interessades en la realització de cremes durant aquest període, ho hauran de sol·licitar directament a la web del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) a través del següent enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776_Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Els Agents Rurals reben la sol·licitud, n'avaluen la viabilitat de la crema i, si sescau, lautoritzarem amb un horari i unes mesures preventives específiques.

A partir del 16 d'octubre, i fins el 14 de març, es podrà fer la comunicació de crema, a través de la mateixa web del DARP o també a través del propi Ajuntament del terme municipal on es vulgui realitzar la crema.

Des del 15 de març i fins el 15 de juny les cremes requereixen d'autorització que també es pot tramitar seguint el mateix procediment abans descrit.

Cal tenir en compte que aquestes autoritzacions estan destinades exclusivament a les persones que es dediquen a les activitats agràries per realitzar aquells treballs necessaris dins del cicle dels cultius.

Gràcies per la vostra col·laboració amb la prevenció dels incendis forestals.


Informació addicional


Mapa Web