Dissabte, 21 De Octubre De 2017
c/. Tàrrega, 12, 
Vilagrassa - 25330
Telèfon: 973 311 162 Fax: 973 311 236

07/06
2017

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'habitatges 2017


Subvenció

Per a la vostra informació us fem saber que el dia 17.05.2017 va sortir publicada al DOGC la convocatòria d'ajuts GAH/1039/2017, de 12 maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva i no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial per a l'any 2017. Les bases també estan publicades al DOGC 28.4.2017.

Aquests tipus d'ajut necessiten d'un tècnics i una documentació prèvia per a ser tramitats i tampoc és subvencionable qualsevol tipus d'actuació.

Per a més informació, podeu dirigir-vos al Consell Comarcal de l'Urgell (973.500.707, C. Tàrrega, 16 - 25300 Tàrrega)

Enllaços:

Convocatoria:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=786535&language=ca_ES

Bases: a la informació addicional


Informació addicional


Mapa Web